درباره ما

 

درباره ما
در این روزها که ظلم و ستم دنیا را فرا گرفته و زندگی کردن برای بسیاری از کودکان، زنان و مردانی که در نقاط مختلف کره زمین زندگی می کنند بسیار سخت شده و روزانه تعدادی مورد توجهی از این انسانها بر اثر گرسنگی، جنگ، کشت و کشتار و … از بین می روند.
و تنها امید به زندگی کردن در این دنیا وجود یک منجی برای نجات بشریت است. منتقمی که انتقام ظلم و جنایات ستمگران و زور گویان دنیا را از مظلومان عالم بگیرد، در اینجاست که این اسم تصلی دهنده قلب انسان است و انسان هر لحظه برای ظهور او بی تابی می کند.
رسانه منتقم رسانه ای مستقل و آتش به اختیار که در جستجوی حقایقی ناب در خصوص حقیقت ادیان و جریان های اجتماعی می‌باشد .این رسانه توسط جمعی از طلاب متعهد و فعالان فضای مجازی ایجاد گردیده است.
امیدوار هستیم که مورد رضایت شما عزیزان قرار بگیرد.
و من الله التوفیق

کلیک کنید.
کلیک کنید.
کلیک کنید.