آدم و حوا (علیهما السلام) که دو نفر بودند؛ پس چرا چهار گروه خونی داریم؟

آفرینش حوا (علیهاالسّلام)، از جنس آدم (علیه السلام) بود.
«یـایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس وحدة وخلق منها زوجها…؛ 

[۱]

 ای مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید! همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید؛ و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت.(نساء/۱)

آدم و حوا (علیهما السلام) که دو نفر بودند؛ پس چرا ما چهار تا گروه خونی داریم؟

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 پاسخ: در برخی از صفات هر انسان دو ژن از آن صفت را دارا میباشد،که یکی را از پدر و یک ژن دیگر را از مادر دریافت کرده است.[۱]

به همین دلیل انسان موجودی دیپلوئید است یعنی شامل دو مجموعه کامل از کروموزوم‌ها و در نتیجه ژن ها است.[۲]

پس چون هر انسان دو مجموعه از ژن ها را دارد، دو انسان (آدم و حوا) میتوانند چهار مجموعه‌ی ژنی داشته باشند،که به فرزندانشان نیز میتوانند منتقل کنند. فلذا به راحتی میتوان چهار گروه خونی را در فرزندانشان مشاهده نمود.

⚗ به عنوان مثال اگر یکی از آدم وحوا AO و دیگری BO باشند:
P: AO×BO

چون فرزندان یک ژن از پدر و یک ژن از مادر دریافت میکنند،میتوانند هر چهار گروه خونی را داشته باشند:
F1: AB,AO,BO,OO

 همچنین براساس تقسیم بندی Rh گروه خونی به مثبت و منفی تقسیم میشوند که در این حالت نیز به سادگی نسل‌های بعدی آدم و حوا میتوانند هر دو نوع گروه خونی را دارا باشند.

به عنوان مثال اگر آدم Rh+Rh– وحوا هم همین گروه خونی را داشته باشد، فرزندان نیز یا تنها ژن های مثبت یا تنها ژن های منفی و یا هردو ژن را میتوانند داشته باشند. که تمام حالات انواع مثبت و منفی است:
P: Rh+Rh- × Rh+Rh-
F1: ½Rh+Rh- ¼Rh+Rh+ ¼Rh-Rh-

در مورد گروه خونی های نادری که وجود دارند، چنین گروه خونی هایی میتوانند بر اثر جهش ژنتیکی ایجاد شوند [۳] و همانطور که در پدر و مادر آن شخص ممکن است آن گروه خونی وجود نداشته باشد، در آدم و حوا نیز چنین گروه خونی هایی لازم نیست وجود داشته باشد. و چنین گروه خونی هایی که در آدم وحوا وجود نداشتند؛ در نسل های بعد بر اثر جهش ژنتیکی بوجود آمدند.

 در مورد ژن های چند اللی که بیش از چهار الل* دارند، چگونه از آدم و حوا که نهایتا چهار نوع از یک مجموعه ژن میتوانند داشته باشند، بوجود آمده‌ است؟؟

بر اثر جهش‌های ژنتیکی در نسل‌های بعد.
پاسخ این سوال همان پاسخ قبل است یعنی همانطور که گروه خونی های نادر بر اثر جهش ژنتیکی بوجود آمدند، الل های دیگر ژن‌هایی که بیش از چهار نوع الل دارند نیز میتوانند در نسل های بعد بر اثر جهش ژنتیکی ایجاد شوند.

 پس نیازی نیست که آدم وحوا دارای تمام انواع اشکال متفاوت ژن‌ها باشند.
و تعجبی ندارد که انسان ها با این همه تفاوت (رنگ پوست،رنگ چشم،قد،هوش و…) از دو نفر بوجود آمده باشند.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*الل (allele): نسخه‌های متفاوتی از ژن‌ها در مکان مشابه[در ماده‌ی ژنتیکی]،که هر نسخه یک الل نامیده میشود.[۴]
به زبان ساده اشکال متفاوت ژنی را الل می‌نامند.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
منابع:

[۱]Biology Raven, p208.
📎http://j.mp/2PZVbYJ
[2]Biology Solomon, p259.
📎http://j.mp/2Q4omty
[3]http://j.mp/2SztoQr
[4]Campbell Biology, p259.
📎http://j.mp/2Q2z6aW

یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *